//Tisková zpráva po 19. schůzi Rady města Liberec – 6. 11. 2019

Tisková zpráva po 19. schůzi Rady města Liberec – 6. 11. 2019

Úterní jednání Rady města Liberce přineslo projednání 50 bodů, některé klíčové body byly probrány také na tradiční tiskové konferenci, která proběhla den poté, nabízíme jejich souhrn. Začneme však několika pozvánkami:

Tou první je právě probíhající možnost přihlásit svůj návrh do Participativního rozpočtu města. O co jde a jak to vlastně funguje? Přečtěte si více oficiálním webu participace nebo na našem facebooku. Přijďte se dozvědět více i osobně,konzultační hodiny probíhají na Magistrátu města každou listopadovou středu v kancelář 103 od 15.30 do 17 hodin, i

Druhá pozvánka se týká středy 20. listopadu, kdy proběhne Veřejné fórum 2019, o něm jsme vás informovali i na našem webu, zjistěte více: https://www.starostoveproliberec.cz/verejne-forum-2019-10-nejvetsich-problemu-mesta-liberec/

 • Bod č. 22/1: Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u LVT
  • Koalice se zavázala revitalizací Papírového náměstí, proto byli architekti KAM pověřeni úkolem jak území s velmi cennými pozemky řešit. Celá lokalita Papírového náměstí je totiž z hlediska historické identity města velmi důležitým krerativním polyfunknčím územím. Součástí řešení území bude také vyzvaná otevřená architektonická soutěž o návrh.
  • Snahou je vytvořit urbanistickou vizi území, díky které se podaří zachovat cennou identitu místa, a to ve spolupráci se všemi vlastníky. Jak uvedl městský architekt Jiří Janďourek, nejsmysluplnější je zastavovat města od svého středu, zvlášť v případě roztříštěného Liberce. V případě „Papíráku je také důležité zastavovat lokalitu postupně podle dané parcelace, tak jako tomu bylo historicky. Jen díky této posloupnosti lze totiž docílit kvalitní výsadby, městské i soukromé, a předejít kontroverzním stavbám. Je možno navštívit KAM a nahlédnout i na příklady ze západu.
  • V případě některých pozemků je záměrem jejich směna. Vlastníkem největších ploch Papírového náměstí je v současnosti společnost SYNER Group a.s., směna by měla proběhnout za pozemky města na Nové Kunratické. Pokud zastupitelstvo záměr schválí, město se následně stane největším vlastníkem pozemků „Papíráku“, jedná se až o 10 000 m².  Podmínky územní studie pro novou Kunratickou zůstavají neměnné.
 • Bod 31: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru KAM
  • Původní plánování Nové Pastýřské bylo pozastaven, koalice přehodnotila některé parametry na základě architektonické studie KAM, z Nové Pastýřské vznikne „kvalitní městská sběrná obvodová komunikace“, jak doplnil Jiří Janďourek. S cyklopruhy po obou stranách, alejí, vznikne křižovatka Sokolská/Pastýřská. Ideálním scénářem je dokončení projektové fáze v roce 2020 a v roce 2021 už vybrat dodavatele a zahájit stavbu.
 • Bod č. 32: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci Liberecká náplavka
  • Projekt běží ve spolupráci s Libereckým krajem. Jde o další z koaličních priorit. Součástí řešení předprostoru budovy Libereckého kraje jsou i městské pozemky, jejichž podobu jednou rukou navrhovalo ze soutěže vzešlé vítězné studio re:architekti.
   Náplavky jsou jedny z nejkrásnějších míst většiny měst, jak dodal Jiří Janďourek, v dolní části centra navíc vzniká nová zástavba, celý liberecký „downtown“ tak dostane úplně nový a komplexní kabát.
 • Bod č. 42: Schválení výsledku VŘ „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova“
  • Puškinova je velmi vytíženou komunikací, která propojuje Horní Hanychov s Pilínkovem. Chybějící chodníky znesnadňují dopravu, jejich vznik neumožňuje šířka veřejného prostoru. Dochází tu k bezpečnostním kolizím vlivem sdružené cyklistické, pěší i automobilové dopravy. Opatřením ze strany města bude snížení rychlosti na 30 km/h a umístění radaru. Město bude cílit i na vybudování tzv. Nové Puškinovy, což by město rádo spolufinancovalo s krajem, podotkl náměstek primátora Jiří Šolc. Jednalo by se však o investice až v příštím volebním období.
  • Největší sídliště na Dobiášovce má jeden podchod a několik přechodů, v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy je cílem vytvořit nový nasvětlený a bezpečný přechod. Stavba se bude realizovat příští rok na jaře, na základě velkého přání osadního výboru Rochlice se bude likvidovat nefukční a nekomfortní podchod. Zasypáním podchodu vzniknou nová parkovací místa.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

2019-11-08T16:19:10+00:00 Listopad 2019|Články|