Rozvoj města

Zajistíme více nových ploch pro kvalitní bydlení

 • Dokončíme územní plán v navrhované podobě a okamžitě zahájíme revizi problematických míst. Zvýšíme výhledovou velikost města ze stávajících 103tis. obyvatel na minimálně 110 tisíc obyvatel.
 • Zaměříme se na budování města ve vyšší hustotě, zejména vnitřních zanedbaných ploch (Perštýn, Tiskárny, Textilana a dalších).
 • Obnovíme Městský fond rozvoje bydlení.
 • Ve spolupráci se soukromým sektorem podpoříme vznik sdílených parkovišť.

Zlepšíme dopravní síť města

 • Připravíme realizaci sběrné komunikace přes Hanychov jakožto významného prvku pro zlepšení dopravní propustnosti města.
 • Vybudujeme komunikaci Nová Pastýřská, kterou odlehčíme přetíženému Šaldovu náměstí.
 • Budeme vyhledávat místa pro výhodné odstavné parkoviště.

Budeme město rozvíjet

Uděláme z Liberce opět rozhodujícího lídra v rozvoji euroregionu pomocí aktivní spolupráce s Libereckým krajem, místními i zahraničními investory, přivedeme nové pracovité občany.

 • Z Nisy uděláme přednost města, nikoli jeho hrozbu. Ve spolupráci s Libereckým krajem zpřístupníme náplavkou řeku a vytvoříme příjemné místo pro odpočinek
 • CZT – Budeme prosazovat, aby si občané mohli svobodně rozhodovat o způsobu vytápění svých domovů (přístup k zemnímu plynu má pouze cca 50 % obyvatelstva), ale zároveň budeme přesvědčovat a motivovat vlastníky vhodných objektů v centru města, aby se připojovali (vraceli) k CZT
 • Necháme zpracovat vize pro využití pozemků bývalé Textilany, město bude hledat investory
 • Aktivní spoluprací s TUL podpoříme fungování a zázemí inovačních center, nabídneme zázemí pro jejich odborníky
 • Budeme jednat s Vládou ČR o revitalizaci Skloexportu
 • Budeme aktivně vykupovat potřebné pozemky a připravovat podmínky pro výstavbu
 • Budeme postupně a citlivě krok po kroku zlepšovat architektonickou tvář města, Rada architektů bude naším partnerem
 • Pro individuální stavebníky na radnici vytvoříme asistenta složitého procesu získání stavebního povolení
 • Pro zaměstnavatele vytvoříme na radnici asistenta jejich potřeb při jednaní s veřejnou správou
 • Budeme aktivně propagovat místní výrobce v ČR i v zahraničí
 • Budeme aktivně přistupovat ke všem příležitostem, ze kterých by město mohlo profitovat
 • Digitální revoluce – chceme, aby byl Liberec připraven na nové výzvy – rozvineme digitální infrastrukturu ve městě, dočasně zrušíme platby věcných břemen pro nově vznikající optické sítě
 • Budeme aktivně jednat s Vládou ČR o realizaci rychlé železnice Praha – Liberec