O nás

Jsme seskupením starostů a dalších komunálních politiků a společnými silami měníme život v Libereckém kraji k lepšímu. Ať už na úrovni celého regionu, kde náš hejtman Martin Půta úspěšně vládne už druhé volební období nebo jako starostové v mnoha městech a obcích Libereckého kraje, za kterými jsou také dobře vidět mnohaleté výsledky jejich mravenčí a usilovné práce.

To byl ostatně také hlavní důvod vzniku našeho politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj v roce 2008 – prosadit efektivnější a transparentnější nakládání s veřejnými prostředky a zajistit další rozvoj celého Libereckého kraje.

Teď bychom naše bohaté zkušenosti a konkrétní výsledky práce ze správy kraje, měst a obcí chtěli přinést i Liberci. Třetímu největšímu městu v Čechách, které je vinou špatného vládnutí jiných politických stran a uskupení daleko za svými možnostmi.

Chceme, aby se z Liberce znovu stalo bohaté, moderní, udržované a bezpečné město. Na rozdíl od ostatních jsme už na mnoha místech v našem kraji dokázali, že víme, jak na to.

Části Liberce a jejich ambasadoři