Téměř sedmdesát procent lidí, kteří kandidují v podzimních komunálních volbách v Liberci za Starosty pro Liberecký kraj, má vysokoškolské vzdělání. Na druhém místě pomyslného žebříčku se shodně umístila Změna pro Liberec a ODS s 56 % kandidátů, kteří mají vysokoškolský titul. Nejméně jich má Strana soukromníků České republiky. Ta se však chlubí nejnižším průměrným věkem kandidátů – 33,3 roků. Nejvyšší věkový průměr mají naopak v Liberci komunisté (64,9 roků)

V Liberci sestavilo úplnou kandidátku 12 stran a hnutí. Nejvíc mandátů obhajují Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj. Před čtyřmi lety získala v libereckém zastupitelstvu po osmi křeslech.

V celé České republice kandiduje v podzimních komunálních volbách 216 520 kandidátů ze 403 stran, hnutí a koalic.

Více informací zde: https://www.irozhlas.cz/volby/obecni-volby-2018-politika-kandidatky-demografie_1808231045_jab

 

Kandidáti Starostové pro Liberecký kraj:

Poř. č. Titul před Jméno Příjmení Titul za Věk Povolání Obec trvalého pobytu Politická příslušnost
1 Ing. JAROSLAV ZÁMEČNÍK CSc. 52 jednatel Euroregionu Nisa, člen Zastupitelstva města Liberec, člen finančního výboru města Liberec Liberec VI-Rochlice SLK
2 Mgr. JIŘÍ ŠOLC 40 manažer projektu Nový Perštýn, člen Zastupitelstva města Liberec, předseda finančního výboru města Liberec Liberec VII-Horní Růžodol bez politické příslušnosti
3 LUKÁŠ POHANKA 40 starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou SLK
4 Ing. JARMILA LEVKO 49 ředitelka Divadla F.X.Šaldy Liberec Liberec IV-Perštýn bez politické příslušnosti
5 Mgr. JAN BERKI Ph.D. 37 vysokoškolský pedagog, člen Zastupitelstva města Liberec, člen výboru pro vzdělávání města Liberec Liberec III-Jeřáb SLK
6 PhDr. Mgr. IVAN LANGR 46 náměstek primátora města Liberec pro školství, sociální věci a kulturu Liberec XXII-Horní Suchá bez politické příslušnosti
7 RNDr. MICHAL HRON 69 daňový poradce, člen Zastupitelstva města Liberec, člen finančního výboru Libereckého kraje, člen výboru pro audit Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Liberec I-Staré Město SLK
8 ZDENĚK CHMELÍK 42 jednatel společnosti METALO, s.r.o. Liberec XXII-Horní Suchá TOP 09
9 Mgr. JAN MAREK 39 projektový manažer a specialista prodeje výzkumného ústavu VÚTS, člen Zastupitelstva města Liberec, místopředseda výboru pro územní plán a rozvoj města Liberec Liberec XV-Starý Harcov bez politické příslušnosti
10 HANA ZEMANOVÁ 47 členka opery Divadla F.X.Šaldy Liberec Liberec VI-Rochlice KDU-ČSL
11 ROBERT PRADE 46 ředitel Návrat o.p.s., provozující azylový dům Speramus, místopředseda Fondu zdraví a prevence města Liberec Liberec I-Staré Město bez politické příslušnosti
12 Ing. KVĚTA VINKLÁTOVÁ 53 členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, členka Zastupitelstva města Liberec a Libereckého kraje, nakladatelka Liberec XII-Staré Pavlovice bez politické příslušnosti
13 MVDr. DAVID NEJEDLO 47 ředitel Zoologické zahrady Liberec, veterinární lékař Liberec V-Kristiánov bez politické příslušnosti
14 Bc. JIŘÍ ZAVORAL 43 příslušník Policie ČR, člen kontrolního výboru města Liberec Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou bez politické příslušnosti
15 JIŘÍ BARTOLOMĚJ STURZ 40 pedagog, publicista, člen opery Divadla F.X.Šaldy Liberec Liberec VI-Rochlice KDU-ČSL
16 Ing. ROBERT KORSELT 48 projektový manažer Technické univerzity v Liberci Liberec I-Staré Město TOP 09
17 Ing. JAKUB VYTISKA 33 poradce v oboru informačních technologií a marketingu Liberec XV-Starý Harcov bez politické příslušnosti
18 Bc. ANNA PROVAZNÍKOVÁ 29 fotografka, sociální pracovnice, předškolní pedagog Liberec XI-Růžodol I bez politické příslušnosti
19 JIŘÍ VEVERKA 29 marketingový specialista a projektový manažer Liberec VI-Rochlice bez politické příslušnosti
20 Mgr. ANTONÍN FERDAN 31 projektový koordinátor, vzdělavatel, dobrovolník, člen Zastupitelstva města Liberec Liberec III-Jeřáb bez politické příslušnosti
21 MUDr. VLADIMÍR KRACÍK 56 primář oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Krajské nemocnice Liberec Liberec V-Kristiánov bez politické příslušnosti
22 Mgr. ANDREA GARDOŇOVÁ 50 ředitelka základní školy, členka školské rady Liberec XII-Staré Pavlovice bez politické příslušnosti
23 Ing. arch. Ing. JIŘÍ JANĎOUREK 43 architekt, vysokoškolský pedagog, hudebník Liberec I-Staré Město bez politické příslušnosti
24 IVETA BÍLKOVÁ 49 koordinátorka projektu Férové školy Liberec XV-Starý Harcov bez politické příslušnosti
25 Bc. MARTIN CHROUST 36 mediální konzultant Liberec XIV-Ruprechtice TOP 09
26 LENKA PROCHÁZKOVÁ 44 instrumentářka na operačním sále Liberec XII-Staré Pavlovice KDU-ČSL
27 ONDŘEJ MAKARA 29 technik kvality v automobilovém průmyslu, učitel tance Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou bez politické příslušnosti
28 MUDr. ZUZANA KOFFEROVÁ 47 praktická lékařka, členka Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou bez politické příslušnosti
29 Mgr. PETR BRESTOVANSKÝ 48 vedoucí archeologického pracoviště Severočeského muzea v Liberci, archeolog, publicista, ředitel ARCHA 13 o.p.s. Liberec II-Nové Město bez politické příslušnosti
30 Mgr. VĚRA ROSENBERGOVÁ 55 ředitelka základní a mateřské školy Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou bez politické příslušnosti
31 Ing. EVA KOČÁRKOVÁ 75 v letech 2002-2006 náměstkyně primátora města Liberec, členka kontrolního výboru města Liberec Liberec VII-Horní Růžodol bez politické příslušnosti
32 PETR DVOŘÁK 57 obchodní zástupce v oboru informačních technologií Liberec XIX-Horní Hanychov bez politické příslušnosti
33 Mgr. VLADIMÍR CVRČEK 79 člen správní rady Ekofondu města Liberec, bývalý ředitel základní školy Liberec XXIII-Doubí bez politické příslušnosti
34 Ing. BOHDAN TOMÁŠ 75 stavební inženýr, v letech 2000-2010 ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Liberec IV-Perštýn bez politické příslušnosti
35 Mgr. ONDŘEJ BARTŮŠEK 34 pedagog na základní škole Lesní Liberec III-Jeřáb bez politické příslušnosti
36 Ing. JIŘÍ MEJSNAR 36 místostarosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou bez politické příslušnosti
37 Ing. JIŘÍ CHARUZA 48 ekonomický konzultant, soudní znalec v oboru ekonomika Liberec VI-Rochlice KDU-ČSL
38 JOSEF HELEBRANT 69 předseda Libereckého hokeje, bývalý pedagog Liberec VII-Horní Růžodol bez politické příslušnosti
39 PETR ŠKOP 24 student v oboru právní vědy Liberec VII-Horní Růžodol bez politické příslušnosti