Hron

Videa kandidáta

Michal Hron

Daňový poradce

V Textilaně, kde pracoval dlouhá léta jako programátor, spoluzaložil v roce 1989 Občanské fórum, které následně jako náměstek primátora pro ekonomiku a bydlení reprezentoval i v libereckém zastupitelstvu. Předseda Židovské obce Liberec a člen prezídia Federace židovských obcí je s téměř šedesáti odběry krve držitelem zlaté Jánského plakety. Celý život si plní jeho smysl tím, že se snaží být užitečný druhým. Ještě předtím, než odešel do důchodu, se jako daňový poradce dlouhodobě specializoval na zastupování obcí i privátních osob v dotačních kauzách. Otec tří dětí a děda devíti vnoučat by se rád zaměřil na systematické splácení vnitřního dluhu – opravy zanedbaných městských budov a komunikací

Od střední v Liberci

Narodil se 18. 6. 1949 v Praze a v Liberci žije od roku 1965. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu (dnes Gymnázium F.X. Šaldy) v Liberci. Vysokoškolské vzdělání získal v roce 1972 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Po vysoké škole absolvoval roční základní vojenskou službu.

Programátor, náměstek a daňový poradce

V roce 1973 nastoupil jako programátor v liberecké Textilaně a posílil tak tým, který vytvářel nový, automatizovaný systém řízení podniku. V roce 1990 byl za tehdejší Občanské fórum, později Občanské hnutí, zvolen do funkce náměstka primátora Liberce pro ekonomiku a bydlení, kterou vykonával do roku 1994. Po odchodu z pozice náměstka se rozhodl pro radikální změnu své profese a v roce 1996 se stal daňovým poradcem v nově založené společnosti KODAP v Jablonci, kde se specializoval na zastupování obcí i privátních osob v dotačních kauzách. Ve společnosti fungoval v období 1997 – 2010 jako daňový poradce, společník a jednatel a od roku 2010 až dosud jako specialista na ekonomický program Helios.

Založil textilanské Občanské fórum

Svou politickou činnost začal již před Sametovou revolucí, kdy se podílel na předlistopadových podpisových akcích a zakládal textilanské Občanské fórum. Za něj a později za Občanské hnutí byl od roku 1990 osm let členem libereckého zastupitelstva. Později spoluzakládal Stranu pro otevřenou společnost a nyní je členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za něž byl v roce 2014 zvolen do libereckého zastupitelstva. Za Starosty pracuje i ve finančním výboru krajského zastupitelstva. Jako kandidát do městského zastupitelstva chce nejen Liberci nabídnout své dosavadní zkušenosti, ale také jeho obyvatelům důvěru v městské politiky.

Aby to všechno mělo smysl

Jak sám tvrdí, celý život si plní jeho smysl tím, že se snaží být užitečný druhým. A plní si ho doslova – s téměř 60 odběry krve je držitelem zlaté Jánského plakety. Kromě toho je předsedou Židovské obce Liberec a členem prezídia Federace židovských obcí. V Liberci žije od roku 1965 a je přesvědčen, že i kdyby se přestěhoval kamkoliv, bude už do konce života při sledování hokeje, fotbalu či jiných sportů, fandit Liberci. Je otcem tří dětí a dědečkem devíti vnoučat. A taky má rád legraci – velmi rád.

Hlavní programová priorita kandidáta

Další kandidáti