Zámečník

Videa kandidáta

Jaroslav Zámečník

primátor statutárního města Liberec

Narodil se, vystudoval a skoro celý život prožil v Liberci. Ví, jak zlomit železo, umí opravit stíhačku a rád seká trávu. Od roku 1992 je jednatelem Euroregionu Nisa. Byl členem ODS, posledních pět let spolupracuje se Starosty. Nositel polského státního vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy je také aktivním členem Jizersko-ještědského horského spolku nebo Jizerská 50. Ví, co Liberec potřebuje – stát se městem snů pro rodiny s dětmi, studenty, aktivní a kulturní lidi i sportovce všech věkových a výkonnostních skupin.

Narodil se 21. června 1966 v Liberci.  Své dětství prožil v malebném prostředí prvorepublikových domů na dnešní Masarykově třídě, mezi budovou městských lázní a  muzeem, kde bydlel s rodiči a starším bratrem.

Škola, vojna, stíhačky

Po absolvování matematicko-fyzikální třídy gymnázia F.X. Šaldy v Liberci v roce 1984 se rozhodl ke studiu na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (dnes TUL), kde v roce 1988 promoval  s červeným diplomem v oboru strojírenská technologie. Už jako student pracoval na katedře materiálů jako pomocná vědecká síla a souběžně si technické vzdělání rozšiřoval o další přednášky z oboru etiky, psychologie a pedagogiky.  V průběhu let 1989 – 1992 publikoval v řadě vědeckých domácích i zahraničních časopisech například Metal Materials) a účastnil se odborných konferencí (Laussanne – Euromat 92). V roce 1992 dokončil doktorskou práci v oboru fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů na Západočeské univerzitě v Plzni.  Povinnou základní vojenskou službu absolvoval na Vojenské vysoké škole letecké v Košicích jako letecký mechanik MiG-21 a tlumočník pro zahraniční piloty. Vystudované obory a praxe na letecké škole ho sice naučily, jak zlomit železo nebo opravit stíhačku, dál se jim však nevěnoval a budoucnost ho přivedla na jiný směr.  

26 let tajemníkem Euroregionu Nisa

Vítr do plachet ve svém profesním životě nabral v roce 1992, kdy dostal  nabídku od tehdejšího primátora města Liberce, Jiřího Drdy, pracovat jako tajemník Euroregionu Nisa, který byl v té době první přeshraniční strukturou tohoto typu ve střední a východní Evropě. Tuto nabídku přijal a až na kratší přestávku v období let 2000-2004, kdy vykonával funkci radního pro kulturu, památkovou péči, sport a cestovní ruch Libereckého kraje, vede Euroregion Nisa až do současnosti, tedy 26 let.

Za tuto dobu se mu podařilo nejen sestavit a vést v euroregionu silný pracovní tým, ale také uskutečnit desítky přeshraničních projektů,  realizovaných prostřednictvím fondů Evropské unie. V roce 1995 byl českými euroregiony delegován do předsednictva Asociace evropských hraničních regionů a  mohl tak získávat zkušenosti přímo ze západoevropských regionů. V roce 2017 jeho dlouholetou práci pro Euroregion Nisa a především vynikající výsledky v přeshraniční spolupráci ocenil prezident Polské republiky Andrej Duda, který mu udělil státní vyznamenání “Stříbrný kříž za zásluhy”.

Kultura, památky i cestovní ruch

Během svého čtyřletého působení ve funkci radního pro kulturu, památkovou péči, sport a cestovní ruch Libereckého kraje měl na starosti pět příspěvkových organizací Libereckého kraje – Severočeské muzeum, Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, Muzeum Českého ráje, Vlastivědné muzeum a galerii Česká Lípa a Oblastní galerii Liberec. Mimo jiné byl realizátorem vytvoření znaku Libereckého kraje v roce 2001 a zasloužil se o zapsání hotelu Ještěd na seznam národních kulturních památek. Velmi úzce spolupracoval na rozvoji Jizerské magistrály.

Nadšení do politiky hned po revoluci

S politikou se začal seznamovat krátce po Sametové revoluci, kdy chtěl, jako spousta  mladých lidí, přispět svou chutí a nadšením k vybudování nových demokratických struktur.  Ve svých 24 letech se proto stal nejprve členem Občanského hnutí a později členem Občanské demokratické strany (ODS), za kterou působil jako aktivní člen v zastupitelstvu města Liberce a později vykonával již zmiňovanou funkci radního pro Liberecký kraj. V roce 2004 skončil s aktivní politikou v ODS a v roce 2013 řady ODS opustil.

Členem starostů už několik let

Radosti i problémy, které více než 20 let sdílel se starosty měst a obcí Libereckého kraje při práci v euroregionu,  ho v roce 2014 přivedly až ke vstupu do jejich politického hnutí – Starostové pro Liberecký kraj a rozhodl se přispět svými dlouholetými zkušenostmi ke změně a lepšímu životu nejen v Libereckém kraji, ale především v Liberci. Za Starosty působí v současné době jako člen zastupitelstva města Liberce a také jako člen finančního výboru. Jeho hlavní motivací ke kandidatuře na primátora Liberce  je přesvědčení, že Liberec nepotřebuje složité a nákladné vize, ale že potřebuje udělat pořádek – od čistých ulic až po čisté účty.

O tom, že mu jeho rodné  město a okolí nejsou lhostejné a že ho zajímá dění napříč všemi oblastmi, svědčí nejen jeho dlouholetá práce v libereckém regionu, ale také členství v dozorčích či správních radách různých organizací. Od roku 1998 do roku 2015 byl členem správní rady Nadace Euronisa. V současnosti je členem správní rady obecně prospěšných společností Jizerská o.p.s., členem spolku Jizerská 50, Jizersko-ještědského horského spolku nebo Oblastní galerie Liberec. V období let 2003 – 2004 byl alternujícím členem Výboru regionů v Bruselu.  Že jen nemluví, ale taky umí vzít za práci dokazuje tím, že si pravidelně bere rukavice, pytel na odpadky a se stejně zapáleným lidmi “uklízí Česko”.

Není to jen o politice

Je ženatý, má dvě dospělé dcery a téměř roční vnučku. Rád pracuje na zahradě, kde si rovná myšlenky při sekání trávníku nebo přehazování kompostu.  Ve svém volném čase chodí nejraději s manželkou a jejich dvěma psy Jonášem a Bobešem na procházky do přírody, vyráží na kole po Českém ráji nebo po cyklostezkách v Libereckém kraji.

Ví, co je třeba udělat, aby byl Liberec dobrým místem k žití.

Hlavní programová priorita kandidáta

Další kandidáti