Marek

Videa kandidáta

Jan Marek

Projektový manažer VÚTS

Milovník laponské zimy, trasér nevidomých běžkařů a stále aktivní skaut považuje Liberec za úžasné místo k životu, a to i přesto, že ve městě pod Ještědem jsou kromě počasí také často zamračení lidé, kteří zde žijí. Pro samé chmury se potom obyvatelé Liberce nedovedou ani domluvit na rozvoji svého města. Aby se zde lépe žilo a nemuseli jsme ostatním městům závidět jejich chodníky, opravené ulice, cyklostezky nebo udržovanou zeleň. To byl také důvod, proč se rozhodl jít do politiky – zasadit se o nastavení systému monitoringu stavu komunikací, zeleně, majetku města a průhledného výběru jeho oprav. Také by rád více využil potenciál univerzity a studentů, kteří přicházejí do našeho města.

Studium a Czechinvest

Narodil se 5. 3. 1979 v Liberci. Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd University Karlovy v oboru politologie a sociologie. Sociologii studoval i rok na Univerzitě Helsinki v roce 2005. Již v době studií se v teoretické rovině věnoval regionálnímu rozvoji a grantovým schématům. Tuto zkušenost poté uplatnil coby asistent poslankyně německého parlamentu v rámci programu IPS a následně jako ředitel liberecké kanceláře Czechinvestu v letech 2007 –2010.

Inovační strategie pro Liberec

Od roku 2011 působí ve VÚTS Liberec jako projektový manager zodpovědný za výzkumné a vývojové projekty. V letech 2013–2015 zpracoval Regionální inovační strategii pro Liberecký kraj RIS 3, jejímž cílem je posílit schopnost firem, univerzit a výzkumných institucí vytvářet inovativní produkty a uplatnit je na trhu.

8 let v politice

Do politiky vstoupil v roce 2010 jako kandidát do městského zastupitelstva za Liberec občanům a v následujícím volebním období byl aktivním členem komise pro rozvoj a strategické plánování. Liberec považuje za skvělé město, nabízející kulturu, hory a těsné sousedství s Německem a Polskem. Má ale také svou vlastní představu o jeho dalším rozvoji, kterou by rád, svými zkušenostmi a chutí, pomohl zrealizovat.

Stejné podmínky pro celý Liberec

Nejde mu jen o velké a drahé projekty, ale i o drobnosti jako jsou dětská hřiště, parkovací místa nebo přehledné křižovatky a bezpečné stezky pro cyklisty. Chce usilovat o to, aby v městských investicích byl systém a nebyly favorizovány jen některé městské čtvrti. Je například přesvědčen o tom, že by do jednání o investicích měla být zapojena veřejnost.Díky zkušenostem z Czechinvestu chce usilovat o to, aby město více využívalo potenciál Technické univerzity, jejich studentů a vědců, kteří sem přicházejí. Město by také mělo více spolupracovat s místními úspěšnými firmami.

Skaut, cyklista a cestovatel

Dle zásady „skautem jednou, skautem provždy“ je již od roku 1990 aktivní skaut, dnes coby starší vedoucí zodpovědný za mezinárodní projekty. Kromě skautingu se již řadu let věnuje trasování nevidomých běžkařů, je členem sdružení Cyklisté Liberecka a opravdu si odpočine při toulání zasněženým mrazivým Laponskem.

Hlavní programová priorita kandidáta

Další kandidáti