Berki

Video kandidáta

Jan Berki

Vystudovaný pedagog a celoživotní optimista věří, že má smysl snažit se zlepšovat svět kolem sebe. Proto se rozhodl také aktivně podílet na dalším vývoji Liberce a v roce 2014 se stal zastupitelem města. Je přesvědčeným zastáncem životního postoje, který říká, že slušnost není slabost a neúnavně se ho snaží uplatňovat a šířit všude kolem sebe. Zároveň  je přesvědčen o tom, že kompromisů je možné dosáhnout i jinak než politickými obchody. Rád by svou prací přispěl k tomu, aby Liberec, po kterém se nejradši pohybuje na kole, byl jednou chytré, zdravě hrdé a přívětivé město.

Narodil se v roce 1981. Vystudoval Gymnázium Mimoň, kde odmaturoval v magickém roce 2000. Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě pedagogické Technické univerzity Liberec v oboru Učitelství informatiky a matematiky pro 2. stupeň základní školy. Doktorská studia absolvoval na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A své vzdělání si ještě rozšiřuje studiem oboru Veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha.

Škola základ života

Práce pedagoga, ať již na základní, střední nebo vysoké škole, ho provází celým jeho dosavadním profesním životem. Působil na základní škole ve Vesci, Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci a nyní učí na kratší úvazek na Základní škole Doctrina. Především ale v současné době působí jako vysokoškolský pedagog a zaměřuje se na didaktiku informatiky. Je členem České asociace pedagogického výzkumu, Jednoty školských informatiků a předsedou Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Kromě toho se v uplynulých letech pravidelně účastnil a nadále účastní zahraničních stáží na univerzitách na Slovensku, v Polsku, Německu nebo Litvě. Podílí se na realizaci rozvojových projektů a přednášek zejména se zaměřením na informační a komunikační technologie či informatické kurikulum.

Souznění se Starosty

Od roku 2014 je členem Starostů pro Liberecký kraj. Když hledal politické hnutí, které je postaveno na demokratických principech – věcné diskusi, rovném přístupu a zodpovědné správě věcí veřejných, přesvědčil se, že jsou to právě Starostové, kteří mají stejné priority jako on a stojí za nimi smysluplné a hmatatelné pracovní výsledky. Rozhodl se, že svými zkušenostmi může přispět k tomu, aby Liberec byl chytré, zdravě hrdé a přívětivé město.  Od roku 2014 je členem Zastupitelstva města Liberce a současně členem výboru pro vzdělávání.

Zkušený skaut a cestovatel

Ve svém volném čase se věnuje svým koníčkům, mezi které patří cestování, poznávání přírodních a historických krás cizích zemí a také skauting. Liberecký kraj zastupoval v Náčelnictvu Junáka – českého skauta a vykonával funkci místopředsedy Krajské rady Junáka. Nyní už „jen“ pomáhá se skautským vzděláváním na kurzech Vocať Pocaď a 5:10 sever. V létě pak pomáhá na skautském táboře. Krom toho zpívá v malém, ale milém sboru.

Jeho životním mottem je citát Alberta Einsteina: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Hlavní programová priorita kandidáta

Další kandidáti