Langr

Videa kandidáta

Ivan Langr

Náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Někdejší učitel, novinář a tiskový mluvčí ZOO Liberec by rád ve vedení města dokončil některé rozpracované projekty především v sociální oblasti (začleňování specifických skupin a zabydlování lidí v akutní bytové nouzi), podílel se na budování kvalitního a férového školství a na řešení vzájemného spolufinancování příspěvkových organizací města a Libereckého kraje. Je mj. autorem projektu Liberec proti šmejdům, vzniku soutěže o Kulturní počin města či myšlenky nové městské galerie. Hlavním obecným cílem nadšeného běžce a milovníka dobrých knih je spoluvytvářet město kosmopolitní, tolerantní ke všem společensky uznaným menšinám a sociálním skupinám a otevřené objektivní reflexi své vlastní historie.

Pedagog, politolog a student veřejné a sociální politiky

Narodil se 24. 6. 1972 v Liberci. V roce 1990 odmaturoval na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci, v oboru silnoproud. Vysokoškolské vzdělání získal na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou ukončil v roce 1995 jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a dějepis. Své vzdělání si v dalších letech rozšířil o obor politologie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové a o obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 studuje na FSV UK postgraduální studium veřejné a sociální politiky a publikuje v odborných časopisech.

Svůj profesní život nastartoval v letech 1995–1998 jako učitel českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci. V následujících letech se své původní profesi učitele již nevěnoval, avšak na školství nezanevřel a později se k němu ještě vrátil.

Od Mladé fronty, přes ZOO až do Zastupitelstva

Od roku 1998 do roku 2007 působil jako novinář, nejprve v deníku Mladá fronta Dnes a poté v deníku Právo, kde pracoval jako redaktor v letech 1999–2007. V následujících sedmi letech vykonával funkci mluvčího a vedoucího oddělení marketingu v ZOO Liberec, p.o. Z této pozice byl v roce 2014 uvolněn pro výkon funkce náměstka primátora města Liberce pro oblasti školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu, kterou vykonává dosud. Od roku 2014 do roku 2018 byl členem Strany zelených. Téhož roku byl za Změnu pro Liberec zvolen do Zastupitelstva města Liberce, kde je aktivní i v současné době.

Projekty v Zastupitelstvu

V roce 2015 se za město Liberec stal hlavním organizátorem projektu “Liberec proti šmejdům”, který je zaměřen zejména na podvodné prodejní akce na území města. Projekt se stal úspěšným už po dvou letech, kdy se Liberec stal městem bez šmejdů.

Jako zastupitel města Liberec by se v budoucnu rád zasadil například o rekonstrukci divadla F.X.Šaldy, výstavbu nového pavilonu slonů v ZOO Liberec nebo o znovuotevření kavárny Pošta.

Mezi své priority řadí pokračování projektu “Férové školy v Liberci”, který je zaměřen na kvalitní a rovné vzdělání všech děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, kvalitu rodinného zázemí nebo zdravotní omezení, a také budování dostupného bydlení pro lidi v akutní bytové nouzi.

Je přesvědčen, že tím zásadním, proč by se měla politika dělat, je naplňování obecného prospěchu a uspokojování zájmů co nejširšího pole jedinců.

Ve svém volném čase se věnuje svému největšímu koníčku – běhu, rád čte beletrii a literaturu faktu.

Hlavní programová priorita kandidáta

Další kandidáti