Naši lidé

Pořadí kandidátů 11-15

Robert Prade
Robert Pradeředitel azylového domu Speramus
Zakladatel obecně prospěšné společnosti Návrat, která v Liberci provozuje azylový dům Speramus a zakládající člen Potravinové banky Libereckého kraje je nejen bývalým dlouholetým skautským vedoucím, ale také velkým libereckým patriotem, který cítí velkou odpovědnost vůči svému rodnému městu. Především závazek vůči generacím, které přijdou dlouho po nás. Dlouhodobější perspektivu tedy vnímá jako důležitější než okamžitý prospěch a úspěch. Své celoživotní odhodlání změnit svět kolem sebe k lepšímu se naplno snaží naplňovat i v jeho hlavní profesní oblasti – sociální práci.
Květa Vinklátová
Květa Vinklátovánáměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Majitelka Nakladatelství KNIHY 555 je 20 let úspěšnou vydavatelkou regionální literatury a jejím celoživotním zájmem je kultura v nejširším možném pojetí. Je přesvědčena o tom, že by se kultura měla stát neodmyslitelnou součástí života všech Liberečanů, a ze své současné pozice radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje usiluje o to, aby investice do kultury, památek a cestovního ruchu nebyly až poslední v řadě. Kromě své práce miluje cestování, poznávání nových krajů, tradic a zajímavých lidí.
David Nejedlo
David Nejedloředitel ZOO Liberec
Celoživotní propagátor ochrany životního prostředí je aktivním členem několika českých i zahraničních nevládních neziskových organizací, zabývajících se ochranou přírody a zahraniční rozvojovou pomocí. Jako ředitel ZOO Liberec a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad byl u zrodu mezinárodní organizace Veterináři bez hranic ČR, jejímž hlavním posláním je poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku. Sám o sobě tvrdí, že je individualista, milující práci v kolektivu. Své dosavadní bohaté zkušenosti by rád zúročil i při správě Liberce.
Jiří Zavoral
Jiří Zavoralpříslušník Policie ČR
Dlouholetý policista žije v Liberci od roku 2009, i když svou profesi tu začal vykonávat již o tři roky dříve na Oddělení hospodářské kriminality. Náročné činnosti na úseku hospodářské a majetkové trestné činnosti se věnuje i dnes na Odboru hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Své zkušenosti z oblasti kriminality využil mimo jiné při své činnosti v komisi rady města a správní radě Fondu prevence a také jako člen Kontrolního výboru SML. Během svého dalšího působení ve prospěch města se chce věnovat zejména bezpečnosti a práci v sociální oblasti.
Jiří Bartoloměj Sturz
Jiří Bartoloměj Sturzpedagog, člen opery divadla FX Šaldy
Historik, skladatel a operní zpěvák pochází z Mladé Boleslavi. Od roku 2006 je členem operního souboru Divadla F.X.Šaldy v Liberci a je zakladatelem a uměleckým vedoucím hudebního souboru Fragium16, který se zabývá historickou hudbou v Českých zemí. V současné době působí na Liberecku a Mladoboleslavsku jako pedagog a aktivní vlastivědný pracovník. V poslední době je rovněž znám svou snahou o záchranu renesančně-barokního zámku ve Stvolínkách u České Lípy.

Pořadí kandidátů 16-20

Robert Korselt
Robert Korseltprojektový manažer TUL
Narodil se v Liberci v silném ročníku 1970, a jak zpívají Chinaski, zažil ještě jiný stát. Rozhodně ale nepatří k těm, kteří “nehasí, co je nepálí”. Po ukončení studia ekonomie na univerzitě v Liberci založil pro sdružení měst a obcí Agenturu regionálního rozvoje a podílel se na realizaci desítek projektů. Z jeho iniciativy vznikla síť turistických informačních center, bylo vyznačeno více než 1200 km cyklotras nebo vznikl veletrh Euroregion Tour. Je ženatý, má 2 již dospělé syny. Ve svém volném čase se věnuje cestování, golfu, nebo mluvícímu papouškovi Žako.
Jakub Vytiska
Jakub Vytiskaanalytik, poradce v oblasti marketingu
Rodákovi z Varnsdorfu přirostlo město Liberec k srdci během studia na Technické univerzitě a zůstal zde již natrvalo. Vzdělávání v oboru informačních technologií a logistiky ho natolik pohltilo, že se této činnosti dnes věnuje nejen v rámci své profese, ale rovněž jako lektor. Sám sebe považuje za workoholika, což je, podle něj, nepříjemná vlastnost pro jeho okolí, ale bez ní by neměl den 25 hodin. Jako aktivnímu sportovci mu je vlastní cílevědomost, disciplína a především chuť dotáhnout věci až do konce, což by rád zúročil při práci pro město Liberec.
Anna Provazníková
Anna Provazníkováfotografka, pedagog
Rodačka z Třeboně se do Liberce přestěhovala před pěti lety. Město se jí natolik zalíbilo, že se rozhodla zde založit rodinu a aktivně se zapojit do veřejného dění. Nejblíže jí je oblast školství, sociální práce, ale také oblast kultury. Dlouhodobě se věnuje fotografování, canisterapii, občanským aktivitám, stejně jako hudbě a historii. Není jí lhostejné, co se děje na poli politickém a proto se rozhodla nabídnout svou energii a své zkušenosti a kandidovat do zastupitelstva města.
Jiří Veverka
Jiří Veverkamarketingový specialista, projektový manažer
Narodil se a celý život žije v Liberci ke kterému má velmi silnou osobní i pracovní vazbu. Není mu lhostejné jak se lidem ve městě pod Ještědem žije, a proto by se rád podílel na zlepšení stavu kulturní sféry a sportovního vyžití. Je přesvědčen, že není nutné, aby jízdné MHD v Liberci bylo dražší než v Praze a že je naopak nutné, aby obyvatelé Liberce měli přehled o tom, jak město nakládá se svěřenými penězi.
Antonín Ferdan
Antonín Ferdanprojektový koordinátor, vzdělavatel
Ač rodák z Moravy a někdejší učitel na tamní střední škole, cítí se být Liberečanem. Jako svou největší motivaci pro kandidaturu do zastupitelstva města vidí především ve 4 letech strávených v opozici, což považuje, vzhledem ke své tvůrčí, kreativní a iniciativní povaze, jako nevyhovující. Liberci by rád nabídl své bohaté zkušenosti nabyté v zahraničí, ale také svou schopnost věci nejen vymyslet, ale i udělat. Jako svůj úspěch hodnotí otec 3 dětí podíl na přípravě a realizaci Memoranda města Liberec a Parlamentu mladých v Liberci.

Pořadí kandidátů 21-25

Vladimír Kracík
Vladimír Kracíkprimář Krajské nemocnice Liberec
Liberecký rodák a hrdý patriot se v komunální politice pohybuje více než 25 let. Po roce 1989 byl členem „liberální“ platformy OF – Občanského hnutí a od té doby byl aktivně činný v uskupeních, která se hlásila právě k jeho odkazu, a to až do roku 2006. Svými zkušenostmi, získanými nejen v politice, ale také při své dosavadní praxi lékaře na oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Krajské nemocnice Liberec chce zejména podpořit celý tým Starostů ve vstupu do Zastupitelstva města Liberce.
Andrea Gardoňová
Andrea Gardoňováředitelka ZŠ
Ředitelka základní školy žije v Liberci od dob ukončení studií v roce 1991. Miluje hory a pohled na Ještěd ji nabíjí. Díky své dosavadní profesi učitelky a ředitelky školy ví, že Liberec potřebuje ochotné a motivované lidi, aby se mohl stát městem snů nejen pro děti, ale pro lidi všech věkových skupin, kteří v něm naleznou vše, co potřebují k životu. Díky celoživotní práci ve školství je přesvědčena, že k tomu dokáže svými bohatými zkušenostmi přispět.
Jiří Janďourek
Jiří Janďourekvedoucí odboru kancelář architektury města
Tohoto mladého architekta váže k Liberci nejen osobní, ale i profesní život. Architekturu vystudoval na v Brně a v Liberci. Po promocích v roce 2006 se stal odborným asistentem na katedře architektury. V roce 2011 vedl mezinárodní ateliér na FUA TUL. Mezi nejoceňovávanější práce, na kterých se podílel, patří nová budova magistrátu v Liberci (Stavba roku 2007 – cena předsedy senátu) či náměstí TGM ve Frýdlantu (Grand Prix architektů). Je spoluautorem knihy Liberec město s vizí pro 21. století – strukturální plán pro město Liberec. Mimo jiné hraje s kapelou MCH Band, umí totiž zpívat, hrát na klavír a také na klasickou kytaru.
Iveta Bílková
Iveta Bílkovákoordinátorka projektu Férové školy
I když se v Liberci nenarodila, žije tu celý svůj život. Původní profesí retušérka se ve svém profesním životě věnuje především sociální oblasti. Aktivně se podílí na projektu Férové školy, jehož záměrem je podpora dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, a to především ze sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených lokalit. Hlavním důvodem, proč kandiduje do zastupitelstva města je snaha o to, aby Romové byli považování za plnohodnotnou součást majoritní společnosti, a to právě prostřednictvím komunální politiky.
Martin Chroust
Martin Chroustmediální konzultant
Liberečák od narození, pracuje jako mediální konzultant pro společnost Media Club. Vytváří propagaci pro regionální firmy, místní kulturní a společenské akce, také spolupracuje s městy a obcemi v rámci celého regionu. Vystudoval mezinárodní vztahy, kterým se také naplno věnuje ve svém politickém životě, je členem expertní komise pro zahraniční politiku TOP09. Mimo pracovní a politický život tráví čas aktivním relaxováním, věnuje se sportu, turistice a je častým návštěvníkem divadel nebo galerií, má rád vážnou hudbu.

Pořadí kandidátů 26-30

Lenka Procházková
Lenka Procházkováinstrumentářka na operačním sále
Atestovaná sálová sestra, která se narodila v Liberci. Studovala v Liberci, Turnově a v Praze, odkud si na na několik let odskočila pracovat do kanadského Vancouveru. Je hrdá na to, že dostala možnost pracovat se špičkami lékařských oborů ortopedie, traumatologie nebo neurochirurgie. Od malička se pohybovala v křesťanském prostředí a právě i díky těmto křesťanským základům má v sobě „vsazenu“ víru, vztah k církvi a pomoc druhým. Jejími prioritami je víra, mezilidský a mezináboženský dialog, zdravotnictví a rodinná politika, které by chtěla jako zastupitelka města podpořit.
Ondřej Makara
Ondřej Makaratechnik kvality
Narodil se v Praze, ale téměř celý život žije v Liberci. Studoval informatiku, v současné době pracuje na zajištění dodavatelské kvality v automobilovém průmyslu, kde schvaluje dodávané díly do sériové výroby. I když nebyl nikdy členem žádné politické strany a může se zdát, že z pozice zaměstnance v automotive nemůže městu nikterak pomoci, politiku sleduje už od dětství. Situace v Liberci ho velmi zajímá, proto je už po dvě volební období pravidelným účastníkem na jednáních městského zastupitelstva, kde každý měsíc získává přehled o tom, co městu chybí, co ho trápí. Rozhodl se, že již nechce jednání zastupitelstva sledovat pouze ze zadní lavice, ale chce být jeho právoplatným členem a městu pomoci.
Zuzana Kofferová
Zuzana Kofferovápraktická lékařka
Lékařka a rodačka z Liberce se od mládí zajímá o veřejné věci a nebojí se o svých názorech diskutovat s lidmi ve svém okolí. Aktivně se zapojuje do různých občanských hnutí, je členkou zastupitelstva Městského obvodu Vratislavice nad Nisou a jejími profesními prioritami je především zdravotnictví a sociální péče. Maminka dvou dětí se ve svém volném čase věnuje všemu, co se kolem ní děje, sportem počínaje, přes novinky vědeckého výzkumu, trendy ve vaření a kulturou konče. Je většinou patologicky dobře naladěná, což v mnoha lidech vzbuzuje dojem, že neví, co to je mít problém.
Petr Brestovanský
Petr Brestovanskýarcheolog, publicista
Vystudovaný archeolog a ředitel společnosti Archa 13 o.p.s. považuje za nejdůležitější tzv. vztah k rodné hroudě – tedy práci na prezentaci naší minulosti a postupné vytváření pozitivního vztahu mezi obyvateli a místem, kde žijí. Mezi jeho největší priority patří záchrana památek našeho regionu, přístupná kultura, podpora živé historie pro školy a organizace akcí s historickou tematikou (např. „Bitva u Liberce 1757“). Jako ředitel a vedoucí týmu Archa 13 o.p.s se významně podílel na nové tváři expozic v Zámku Svijany, je členem několika archeologických komisí a významně se podílí na přípravách a realizacích expozic ze středověké a novověké archeologie.
Věra Rosenbergová
Věra Rosenbergováředitelka ZŠ a MŠ
Původem rodačka z Tábora žije v Liberci od svých 14 let, hraje na kytaru a miluje dobrou hudbu všech žánrů a zpěv. Její záliby ji přivedly až na Pedagogickou fakultu do Ústí nad Labem, kde vystudovala obory český jazyk a hudební výchovu. Studium ovlivnilo také její další životní i profesní cestu. Jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Mníšku by si nejvíce přála, aby byl Liberec prosperujícím městem pro mladé rodiny s dětmi, sportovce a starší občany a sama se chce zasadit o to, aby úroveň škol i vybavení umožňovala poskytovat všestranné kvalitní vzdělávání ke spokojenosti dětí i jejich rodičů. Osud Liberce jí zkrátka není lhostejný.

Pořadí kandidátů 31-35

Eva Kočárková
Eva Kočárkováčlenka finančního výboru
Rodačka z Moravy žije ve městě pod Ještědem od roku 1966. Krátce po roce 1989 se aktivně zapojila do veřejného života i do komunální politiky. Jako členka zastupitelstva města působila od prvního volebního období až do roku 2010 a v letech 2002 – 2006 pracovala jako náměstkyně primátora města Liberce. V současné době si sice užívá zaslouženého důchodu, ale je to právě život seniorů, co rozhodlo o její kandidatuře do městského zastupitelstva. Chtěla by přispět svými zkušenostmi zejména k tomu, aby senioři, kteří tvoří nemalou část naší společnosti, měli svůj život ve městě jednodušší a lepší. Ve svém volném čase se, kromě deseti vnoučat, stačí věnovat také lyžování, tenisu a jízdě na kole.
Petr Dvořák
Petr Dvořákobchodní zástupce v IT
Amatérský herec a rodák z Turnova se v mládí nejvíce věnoval hudbě, hře na klavír, na kytaru a byl členem beatové kapely jako bubeník. Profesně se celoživotně pohybuje v oblasti IT technologií. Politice se aktivně věnuje již 33 let a jak sám tvrdí, nejvíce se jeho aktivita projevuje v dobách, kdy má pocit, že je prodemokratický vývoj bytostně ohrožen. Odmítá jakýkoliv systém, který ničí svobodným občanům jejich životy a snahu o smysluplnou hodnotu. Jako kandidát do městského zastupitelstva chce pomoci tyto hodnoty pro občany hájit.
Vladimír Cvrček
Vladimír Cvrčekpedagog
I když se v Liberci nenarodil, celý svůj život zde prožil. Jeho osobní i pracovní život od začátku provází vztah k přírodě a ke všemu, co s ní souvisí. Svou pozornost vždy zaměřoval k životnímu prostředí, k řece Nise a větším i menším vodním plochám Liberce, především jako k rekreačnímu a sociologicky jednotícímu prostředí občanů i návštěvníků města. Od svého mládí je aktivním vodním skautem a tak není divu, že i dnes, kdy je již v důchodu, je stále zapojen do vedení dětí, mládeži i dospělých ve skautském středisku Flotila a spolupracuje s dalšími vodními sportovci. Je aktivním členem Rady Ekofondu Města Liberce. Ve svém volném čase také věnuje svému kocourovi Kašparovi.
Bohdan Tomáš
Bohdan Tomášbývalý ředitel krajského úřadu LK
Někdejší ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje se narodil v Turnově, ale od svých 25 let žije a pracuje v Liberci. Svůj profesní život zasvětil práci ve veřejné správě, kde dlouhá léta působil jako vedoucí odboru rozvoje a 10 let v již zmiňované funkci ředitele krajského úřadu. Během svého pracovního života se často setkával se starosty a je tomu tak i dnes, kdy si dopřává zaslouženého důchodu. Věří jim a ví, že jsou jediní, kteří dokáží zajistit fantastický rozvoj města. K tomu by rád přispěl svými dlouholetými pracovními zkušenostmi a také získaným životním nadhledem.
Ondřej Bartůšek
Ondřej Bartůšekpedagog na ZŠ
Učitel zeměpisu, přírodopisu a společenských věd se narodil se ve Frýdlantu, ale celý život žije v Liberci. Jeho práce je zároveň jeho koníčkem a je přesvědčen, že díky ní dokáže lépe vnímat problémy okolí a k jejich vyřešení přistupovat realisticky se snahou je vyřešit pro dobro všech. Ale jak přiznává – ne vždy to jde. Na Liberci mu záleží a pohled na jeho nedostatky mu vadí. To je hlavním důvodem, proč se začal zajímat o místní politiku. Tělem i duší je sportovec a týmový hráč, který větší zapojení do občanského života vnímá jako možnost být více ponořen do problémů města a mít možnost je zmírnit a napravit.

Pořadí kandidátů 36-39

Jiří Mejsnar
Jiří Mejsnarvedoucí odboru kancelář primátora
Současný člen Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou žije v Liberci od svého narození. Studentská léta prožil v Ústí nad Labem na Fakultě životního prostředí, odkud na jeden rok odjel studovat na Technickou univerzitu do Drážďan. V roce 2010 vstoupil do politiky jako člen Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, kde mezi lety 2014 a 2018 vykonával funkci místostarosty. Dobít baterky jezdí většinou na chalupu do Podkrkonoší, kde včelaří nebo také do Jizerských hor potrápit své tělo na kole či na běžkách. Má rád exotiku “po vlastní ose” s batohem na zádech, kdy “v přeplněném autobuse nebo korbě náklaďáku pozná zemi opravdu všemi smysly”.
Jiří Charuza
Jiří Charuzaekonom
Rodák z Moravy se do Liberce přistěhoval v době studií na Technické univerzitě a žije tu podstatnou část svého života. Během svého profesního života se věnoval obchodování s cennými papíry, oceňování podniků a působil v ekonomickém managementu několika společností, například jako ekonomický ředitel Teplárny Liberec a.s. V současné době působí jako soudní znalec. Pracovní vypětí kompenzuje otec dvou dětí silniční a horskou cyklistikou, kterou provozuje na amatérské soutěžní úrovni, rád také běhá – bez běžek i na běžkách.
Josef Helebrant
Josef Helebrantpředseda Libereckého hokeje
Liberecký rodák pracoval nejprve jako kovář a posléze jako učitel na odborném učilišti. Kromě lásky k železu ho celý život provází také láska ke sportu a k mladým lidem. Obojímu se věnuje i dnes, kdy si užívá zasloužené penze. Pracuje jako předseda Českého svazu ledního hokeje Libereckého kraje a je aktivním členem akademie Tělovýchovné jednoty Bílí tygři Liberec. Je přesvědčen, že Liberec potřebuje lepší podmínky pro sportování dětí a mládeže a je připraven pomoci k jejich zlepšení.
Petr Škop
Petr Škopstudent práv
Narodil se a studoval v Liberci, v současné době žije střídavě v Praze, kde studuje práva a právní vědy. Život v metropoli mu umožňuje získat nadhled nad řešením mnoha palčivých otázek, které dnes trápí většinu velkých měst, kterými jsou například veřejný prostor nebo dopravní situace. Jako člen městského zastupitelstva by se chtěl podílet na řešení dopravy především v centru Liberce v návaznosti na větší využívání veřejné dopravy a její zatraktivnění. Jeho vstupenkou je pracovitost, loajalita, schopnost rychle porozumět a analyzovat informace a také jistá právní orientace, což při správě věcí veřejných není na škodu.