Robert Prade

ředitel Návrat o.p.s.

Narodil se v Liberci v roce 1971. V roce 1990 odmaturoval na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci, v oboru silnoproud. Po krátké praxi elektromontéra jej život zavedl do pomáhajících profesí, kde na poli sociálních služeb působí již 28 let. V roce 1994 začínal jako sociální asistent v nově otevřeném azylovém domě Speramus v Liberci. Postupem času si doplnil vzdělání a vypracoval se na ředitele tohoto zařízení začleněného pod Centrum sociálních služeb Libereckého kraje. V roce 2007 založil obecně prospěšnou společnost Návrat, o.p.s., která provozování azylového domu od Libereckého kraje převzala. Tuto společnost do dnešního dne řídí.

Současně s provozováním azylového domu pro muže se pokoušel o zajištění obdobné služby pro ženy a rodiny s dětmi. To se mu po intenzivních přípravách a ve spolupráci se Statutárním městem Liberec a týmem spolupracovníků v roce 2020 podařilo a společnost Návrat, o.p.s. od té doby provozuje v Liberci dva azylové domy. V roce 2012 spoluzakládal Potravinovou banku Libereckého kraje, ve které působí dodnes, zároveň je členem správní rady organizace Advaita z.ú. Na poli sociálních služeb se pohybuje především v oblasti sociálního vyloučení, tedy mezi lidmi ohroženými chudobou, kteří v životě neměli tolik štěstí. Jeho krédem je tvrzení, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak umí podpořit ty, kteří nestojí na stejné startovní čáře.

Politika

Souběžně se založením obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. se začal aktivně zajímat o politiku, protože je přesvědčen, že politika na všech úrovních, ovlivňuje postavení lidí na okraji společnosti ze všeho nejvíce. Od roku 2006 tedy pravidelně kandidoval do libereckého zastupitelstva, před úspěšnou kandidaturou v roce 2018 se sociální oblasti v rámci města věnoval v různých pracovních skupinách a orgánech (Humanitní komise, skupina komunitního plánování, Fond prevence, pracovní skupina prevence sociálního vyloučení…) Účastnil se zavádění systému prostupného bydlení i systému „housing first“. Již druhé volební období je členem Sociálního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Volný čas

Coby dlouholetý aktivní skaut zůstal tomuto životnímu stylu věrný dodnes, i když spíše v pasivní roli v podobě občasné pomoci jeho mateřskému středisku, do kterého nyní vodí i svoji devítiletou dceru. A ke skautingu vždy neodmyslitelně patřilo cestování, sport a láska k přírodě. Tak je tomu i u něj.

Menu