Michal Hron

Daňový poradce

Narodil se 18. 6. 1949 v Praze a v Liberci žije od roku 1965. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu (dnes Gymnázium F. X. Šaldy) v Liberci. Vysokoškolské vzdělání získal v roce 1972 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Po vysoké škole absolvoval roční základní vojenskou službu. V roce 1973 nastoupil jako programátor v liberecké Textilaně a posílil tak tým, který vytvářel nový, automatizovaný systém řízení podniku. V roce 1990 byl za tehdejší Občanské fórum, později Občanské hnutí, zvolen do funkce náměstka primátora Liberce pro ekonomiku a bydlení, kterou vykonával do roku 1994. Po odchodu z pozice náměstka se rozhodl pro radikální změnu své profese a v roce 1996 se stal daňovým poradcem v nově založené společnosti KODAP v Jablonci, kde se specializoval na zastupování obcí i privátních osob v dotačních kauzách. Ve společnosti fungoval v období 1997 – 2010 jako daňový poradce, společník a jednatel a v letech 2010 až 2014 jako specialista na ekonomický program Helios.

Občanské fórum v Textilaně

V Liberci žije od roku 1965 a je přesvědčen, že, i kdyby se přestěhoval kamkoliv, bude už do konce života při sledování hokeje, fotbalu či jiných sportů, fandit Liberci. A taky má rád legraci, velmi rád, byť vnoučata tomu říkají blbosti. V Textilaně, kde pracoval dlouhá léta jako programátor, spoluzaložil v roce 1989 Občanské fórum. Za něj a později za Občanské hnutí byl od roku 1990 osm let členem libereckého zastupitelstva. Později spoluzakládal Stranu pro otevřenou společnost a nyní je členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za něž byl v roce 2014 zvolen do libereckého zastupitelstva. Za Starosty pracuje i ve finančním výboru krajského zastupitelstva. Jako kandidát do městského zastupitelstva chce nejen Liberci nabídnout své dosavadní zkušenosti, ale také jeho obyvatelům důvěru v městské politiky.

Být prospěšný je smyslem lidského žití

Jako předseda Židovské obce Liberec, místopředseda Federace židovských obcí a předseda dozorčí rady Židovského muzea v Praze usiluje o rozvoj židovských komunit v Česku. Je s téměř šedesáti odběry krve držitelem zlaté Jánského plakety. Jako daňový poradce se dlouhodobě specializoval na zastupování obcí i privátních osob v dotačních kauzách. Je otcem tří dětí a dědou devíti vnoučat. I ve svém pátém volebním období by se opět rád zaměřil na zlepšování politické kultury, kde vládne vzájemný respekt mezi politickými konkurenty a mezi voliči a jimi zvolenými zástupci. A také na systematické bránění zbytečných a hloupých úniků z městského majetku, zejména peněz.

Menu