Matyáš Moc

Student práv

Narodil se 26. 12. 2000 v Liberci. V roce 2020 odmaturoval na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, kde studoval 4 roky humanitní zaměření. V současnosti studuje obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho velké záliby patří historie. Třikrát se účastnil Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR v Chebu, přičemž v roce 2019 se tým, jehož byl součástí, umístil ve finále na celkovém 4. místě z více než 70 gymnázií obou zemí.

Zájem o veřejné dění

Od svých 16 let se zajímá o politiku a je občansky aktivní. V letech 2017–2019 působil v čele libereckého Parlamentu mladých, kde se podílel na organizaci řady akcí jako byla debata s prezidentskými kandidáty před posledními prezidentskými volbami, beseda s Michaelem Romancovem a generálem Petrem Pavlem k zahraniční politice EU a Ruska nebo debata Karla Kováře (Kovyho) a Jindřicha Šídla k sociálním sítím v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Na základě tehdejší dohody s Radou města Liberce byl také častým návštěvníkem zasedání výborů, komisí i zastupitelstva města.

V roce 2018 se rovněž vydal na dráhu občanského aktivismu, uspořádal jednu z protestních stávek v rámci výzvy Vyjdi ven a byl účasten dialogu mezi představiteli stávky a Senátory Parlamentu ČR. Působil také jako jeden z organizátorů akcí Milionu chvilek v Libereckém kraji. Na jaře 2019 v Liberci zorganizoval protestní pochod a demonstraci na ochranu svobodné justice v době nástupu Marie Benešové do úřadu ministryně spravedlnosti. Podílel se i na řadě městských i vlastních připomínkových akcí k důležitým výročím moderních dějin. V létě 2021 uspořádal ve spolupráci s běloruskými studenty z Technické univerzity shromáždění na podporu svobodného Běloruska a zůstává jim stálou oporou.

Vstup do politiky

Výraznější posun ve vztahu ke komunální politice zaznamenal v roce 2019, kdy se stal členem výboru pro vzdělávání v Liberci a na podzim vstoupil do hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Absolvoval také několik stáží u hejtmana Martina Půty a primátora Jaroslava Zámečníka. Před krajskými volbami v roce 2020 se vydal spolu s Annou Provazníkovou, Markétou Červinkovou a Janem Šolcem na diskusní tour po Libereckém kraji nazvanou In vino veritas, kde diskutovali s lidmi o Havlových myšlenkách a naší polistopadové demokracii. Na jaře 2022 byl zvolen členem libereckého kontrolního výboru.

Rád by letos na podzim přenesl svůj zájem a energii i do libereckého zastupitelstva, využil dosavadních poznatků nabytých při studiu práva a stejně tak svého aktivního občanství. Mezi jeho priority patří snaha postarat se o zkvalitnění veřejného prostoru, zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vycházet vstříc dobrým nápadům.

Menu