Květa Vinklátová

náměstkyně hejtmana

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Liberci, Management cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze. Je rozvedená a má dvě dospělé děti. Majitelka v současnosti „spícího“ nakladatelství KNIHY 555, které má na svém kontě desítky převážně regionálních populárně naučných titulů. Má za sebou práci v neziskovém sektoru. Kromě kultury miluje cestování, knihy a ráda poznává nové zajímavé lidi. Náročnou práci si ráda kompenzuje prací na zahradě. „Na vyčištění hlavy u mě není nic lepšího, než ponořit ruce do záhonu a vytrhat plevel. Nebo zasázet květiny a mít možnost za pár týdnu vidět tu krásu. Člověk vidí rychle výsledek práce“, říká.

Investice do kultury je základ

Šestým rokem náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Kultura ve všech podobách je jejím celoživotním tématem a náplní jak pracovního, tak velké části volného času. Je přesvědčená, že se kultura promítá do všech oblastí života obyvatel města, od úrovně vztahů mezi lidmi až po odvahu pouštět do našich měst kvalitní soudobou architekturu. Investice do kultury považuje za základ, který se vrátí v podobě spokojeného, plnohodnotného života lidí. Myslí si, že skoro všechno je možné zvládnout a dosáhnout. „Když se spojí úsilí, dobrý záměr, nadšení a vytrvalost, dokážete i to, o čem si jiní myslí, že to není možné“.

Programová priorita kandidáta

Modernizace nemocnice

  • Budeme maximálně spolupracovat s Libereckým krajem na modernizaci krajské nemocnice a výstavbě Centra urgentní medicíny.

Květa Vinklátová

Náměstkyně hejtmana

Menu