Jiří Veverka

marketingový ředitel

Narodil se a celý život žije ve městě pod Ještědem ke kterému má velmi silnou osobní i pracovní vazbu. Není mu lhostejné jak se lidem ve městě pod Ještědem žije, a proto by se rád podílel na zlepšení stavu (zejména) kulturní sféry a sportovního vyžití. V rámci své práce se aktivně věnuje marketingu, managementu, pořádání kulturních akcí a sportovním projektům. Zároveň ve svém volném čase pořádá kulturní akce všech žánrů. Je spoluzakladatelem libereckého Majálesu, který vyrostl do konkurenceschopnosti celorepublikových akcí a každoročně ho navštěvují tisíce lidí. Celé aktuální volební období je členem sportovního výboru a od roku 2018 do roku 2021 byl členem správní rady LIS. Veškeré získané znalosti a poznatky by rád využil jako člen zastupitelstva (nejen) v následujícím volebním období, ale hlavně v budoucnu.

Liberecký patriot, sportovec a věčný optimista

V rámci svého pohledu na fungování radnice, koalice, městských výborů a organizací, zastupitelstva a rady zaznamenal v posledních letech velké zlepšení a dle jeho názoru je třeba v této dobré spolupráci pokračovat i v následujících volebních obdobích. Není důležité si vždy prosadit tu svou pravdu, ale je třeba najít vzájemnou shodu a kompromis pro veškeré dohody pro město Liberec. Město bylo, je a bude v těžké ekonomické situaci, ale je třeba pokračovat v rozdělaných projektech a zejména naslouchat požadavkům občanů města (viz například participativní rozpočet, který je důležitou součástí spolupráce s občany). Rád by tedy přidal své znalosti a dovednosti a zejména by se rád podílel na zlepšení kulturní scény pod Ještědem. Díky covidu a dalším dopadům spousta akcí již v letošním roce neproběhne a z toho důvodu je třeba připravit koncepci do budoucna tak, aby v Liberci vznikaly nejen nové akce, ale zejména i nové prostory (hlavně venkovní) pro pořádání akcí. V porovnání s jinými městy v republice jsme totiž bohužel velmi pozadu. Ale život je o vizích, přáních a zejména tvrdé práci a na tu je jako celoživotní sportovec zvyklý již od malička.

Menu