Jiří Janďourek

vedoucí KAM

Architekt, urbanista, pedagog, hudebník a liberecký patriot. Vystudoval obor pozemní stavitelství na Fakultě stavební VUT v Brně a architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci. Zde působí jako odborný asistent na katedře urbanismu a v současné době zpracovává svou doktorandskou práci na téma Architektura a hudba – „Prostorová interpretace soudobé vážné hudby“. V roce 2011 byl vedoucím mezinárodního projektu – “ Liberec město s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán pro město Liberec. Je častým porotcem architektonických a urbanistických soutěží. Společně s Janou Janďourkovou Medlíkovou založil architektonickou kancelář Atakarchitekti, kde spolupracovali na přípravě oceňovaných veřejných i privátních staveb.

Mezi společné realizace patří např. Nový magistrát v Liberci, Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách, Společenské centrum IGI ve Vratislavicích nad Nisou, Budova G TUL Liberec, spolupráce a příprava koncepce urbanistického a architektonického rozvoje TUL, či rekonstrukce historického domu U Páva v Liberci. Od Roku 2019 je vedoucím Odboru kanceláře architektury města – KAM L na libereckém magistrátě. Ve volném čase se věnuje hudbě a cestování za architekturou. Je autorem hudby k divadelní hře Sialská trojčata a člen skupiny MCH BAND. Jako člen spolku Zbytek propagoval záchranu lokality Papírového náměstí.

„Mysli globálně, jednej lokálně.“

Mým dlouhodobým plánem a přáním je nastartovat a vytvořit podmínky pro kvalitní architektonický a urbanistický rozvoj Liberce s výrazným respektem k historii města jeho specifikům a rozmanitosti. Rád bych zavedl institut architektonické, urbanistické, krajinářské soutěže, kde hlavním kritériem bude kvalita, jako samozřejmost. Motivací je pro mne, námi připravená a právě probíhající soutěž na „Papirák 2030“. Poprvé v novodobé historii města se rozvoj tak cenného území, které je nám všem velmi blízké, definuje v otevřené mezinárodní soutěži urbanistů krajinářů a architektů. Rád bych podporoval ještě větší zapojování veřejnosti do příprav zadání soutěží, do příprav rekonstrukcí ulic či parků, nebo jen velmi citlivě naslouchal potřebám obyvatel a společně s nimi měnil a zlepšoval náš společný veřejný prostor. V Liberci musí nastat kvalitativní i mentální změna vnímání veřejného prostoru, jeho možných změn a jeho pozitivního účinku na sociální soudržnost a identitu občanů ke svému okolí, ulici, plácku, náměstíčku a v neposlední řadě k celému městu.

Programová priorita kandidáta

Bytová výstavba | Vodní plochy

  • Budeme usilovat o výstavbu nových bytů ve městě, a to např. v lokalitách Papírového náměstí, Textilany, Kunratické, Perštýna, starých tiskáren či městských proluk – ve městě tak začne výstavba nejméně 5 000 nových bytů.
  • Zrevitalizujeme okolí oblíbených vodních ploch – u krajského úřadu ve spolupráci s Libereckým krajem vybudujeme náplavku, vymazlíme okolí přehrady Harcov, budeme pokračovat ve zkrášlení prostoru u Veseckého rybníku a nadále budeme podporovat rozvoj Lesního koupaliště i okolí dalších vodních ploch.

Jiří Janďourek

vedoucí KAM

Menu