Jaroslav Zámečník

primátor

Narodil se, vystudoval a skoro celý život prožil v Liberci. Ví, jak zlomit železo, umí opravit stíhačku a rád seká trávu. V letech 1992 – 2018 byl jednatelem Euroregionu Nisa. Od roku 2018 je primátorem města Liberce a v podzimních volbách bude svůj post obhajovat. Nositel polského státního vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy je také aktivním členem Jizersko-ještědského horského spolku nebo Jizerská 50. Stará se každý den o to, aby se Liberec stal městem snů pro rodiny s dětmi, studenty, aktivní a kulturní lidi i sportovce všech věkových a výkonnostních skupin.

Za lepší život v Liberci

Už od prvních dní svého primátorování kladu důraz na zlepšování vzhledu Liberce a kvality života v našem městě. O rozvoji města přestaly rozhodovat developerské a stavební firmy. Do města se vrátili architekti a s nimi i transparentní soutěže a nápady, jak Liberec zdokonalovat. Pravidelně jsem vyjížděl do různých částí města a pečlivě naslouchal přáním občanů. Zavedli jsme proto participativní rozpočet, aby si občané mohli sami navrhovat a rozhodovat o projektech, které si ve svých čtvrtích přejí a zlepšují jejich život.

O rozhodující krok dál

Snížili jsme dluh města našich předchůdců o 400 milionů a to za situace, kdy jsme rekordně investovali ročně zhruba půl miliardy korun do infrastruktury, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany. Dokončujeme například přestavbu historicky významné budovy Liebiegova paláce, zmodernizovali jsme 9 škol, opravili 39 městských ulic, sázíme nové stromy do samého centra města. Za úspěch také považuji to, že jsme schválili nový územní plán Liberce, na který lidé i firmy čekali téměř 15 let a pro který hlasovali všichni zastupitelé napříč politickým spektrem, čímž se povedlo najít patrně unikátní formát dohody, který myslím nemá v ČR obdoby.

Chci pokračovat v práci pro všechny Liberečany. Vede mě k tomu velmi silný pocit, že i přes řadu projektů, které se nám povedlo dokončit, nám chybí čas na to, abychom město posunuli o rozhodující krok dál. Je to jako když máte písničku, která má první sloku a skvělý refrén, a vám najednou chybí ta sloka druhá. A tu bych ještě hrozně rád napsal.

Programová priorita kandidáta

Lanovka na Ještěd | Doprava

  • Převezmeme lanovou dráhu na Ještěd do majetku města, zrekonstruujeme ji a začleníme do systému MHD.
  • Opravíme nejméně 50 ulic napříč městem a postavíme nové chodníky, a to například v ulicích Ostašovská, Londýnská, Hlávkova nebo Hrádecká.

Jaroslav Zámečník

Primátor

Menu