Jan Marek

Projektový manažer

Narodil se 5. 3. 1979 v Liberci. Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd University Karlovy v oboru politologie a sociologie. Sociologii studoval i rok na Univerzitě Helsinki v roce 2005. Již v době studií se v teoretické rovině věnoval regionálnímu rozvoji a grantovým schématům. Tuto zkušenost poté uplatnil coby asistent poslankyně německého parlamentu v rámci programu IPS a následně jako ředitel liberecké kanceláře Czechinvestu v letech 2007–2010.

Inovační strategie pro Liberec

Dnes jako seniorní poradce konzultační firmy připravuje dotační projekty výzkumu a ve zdravotnictví. Deset let působil ve VÚTS Liberec jako projektový manažer zodpovědný za výzkumné a vývojové projekty. V letech 2013–2015 zpracoval Regionální inovační strategii pro Liberecký kraj RIS 3, jejímž cílem je posílit schopnost firem, univerzit a výzkumných institucí vytvářet inovativní produkty a uplatnit je na trhu. Od roku 2014 je zastupitelem města za SLK a zaměřuje se především na témata územního plánu, rozvoje, teplárenství a problematiky zdravotnictví.  Liberec považuje za skvělé město, nabízející kulturu, hory a těsné sousedství s Německem a Polskem. Má ale také svou vlastní představu o jeho dalším rozvoji, kterou by rád, svými zkušenostmi a chutí, pomohl zrealizovat.

Stejné podmínky pro celý Liberec

Nejde mu jen o velké a drahé projekty, ale i o drobnosti jako jsou dětská hřiště, parkovací místa nebo přehledné křižovatky a bezpečné stezky pro cyklisty. Chce usilovat o to, aby v městských investicích byl systém a nebyly favorizovány jen některé městské čtvrti. Díky zkušenostem z Czechinvestu chce usilovat o to, aby město více využívalo potenciál Technické univerzity, jejich studentů a vědců, kteří sem přicházejí. Město by také mělo více spolupracovat s místními úspěšnými firmami.

Dle zásady „skautem jednou, skautem provždy“ je již od roku 1990 aktivní skaut, dnes coby starší vedoucí zodpovědný za mezinárodní projekty. Kromě skautingu se již řadu let věnuje trasování nevidomých běžkařů a opravdu si odpočine při toulání zasněženým mrazivým Laponskem.

Programová priorita kandidáta

Revitalizace sídlišť

  • Připravíme a zahájíme revitalizace 10 libereckých sídlišť – například ve Vesci, Ruprechticích, na Gagarinově a dalších.

Jan Marek

Projektový manažer

Menu