Ivan Langr

náměstek primátora

Narodil se 24. 6. 1972 v Liberci, je podruhé ženatý. V roce 1990 odmaturoval na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci, v oboru silnoproud. Vysokoškolské vzdělání získal na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou ukončil v roce 1995 jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a dějepis. Své vzdělání si v dalších letech rozšířil o obor politologie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové a o obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK). V roce 2020 ukončil na FSV UK i postgraduální studium a získal titul Ph.D. Na fakultě se rovněž podílí na výuce a publikuje v odborných časopisech na téma systémové korupce a veřejných zakázek. Svůj profesní život nastartoval v letech 1995–1998 jako učitel českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci, posléze pokračoval i jako učitel češtiny pro cizince.

Od Mladé fronty přes ZOO až do zastupitelstva

Od roku 1998 do roku 2007 působil jako novinář, nejprve v deníku Mladá fronta Dnes a poté v deníku Právo. V následujících sedmi letech vykonával funkci mluvčího a vedoucího oddělení marketingu v ZOO Liberec. Z této pozice byl v roce 2014 uvolněn pro výkon funkce náměstka primátora města Liberec, jímž je dodnes. Od roku 2014 do roku 2018 byl členem Strany zelených.

Kvalitní a férové školy i Evropské hlavní město kultury 2028

V roce 2015 se za město Liberec stal hlavním organizátorem projektu “Liberec proti šmejdům”, který je zaměřen zejména na podvodné prodejní akce na území města. Projekt se stal úspěšným už po dvou letech, kdy se Liberec stal městem bez šmejdů. Postupně se přidaly projekty Férové školy I a II, které jsou zaměřeny na kvalitní a rovné vzdělání všech děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, Asistenti prevence kriminality pro zvýšení pocitu bezpečí na ulicích nebo Centrum bydlení Liberec, který se zabývá zabydlováním lidí v akutní bytové nouzi a dostupným bydlením. V roce 2020 pak inicioval kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 – v současné době vrcholí přípravy přihlášky pro 1. kolo. Angažuje se rovněž v Nadačním fondu Eduzměna, který pilotuje projekt na zvýšení kvality vzdělávání.

Jeho prioritou jsou především kvalitní vzdělávání a také kultura; bez nich společnost postupně zahyne. Má rád divadlo, klasickou hudbu, výtvarné umění či poezii (Seifert, Skácel) a četbu beletrie i literatury faktu. Pro svou ženu Silvii skládá i vlastní básně.

Programová priorita kandidáta

Transparentnost | Školství

  • Pro posílení transparentnosti vytvoříme systém tzv. občanských členů hodnotících komisí veřejných zakázek.
  • Podpoříme zdravé, bezpečné a radostné klima v základních a mateřských školách jejich rekonstrukcí na moderní vzdělávací centra 21. století, a to dle doporučení architektů – například půjde o základní školy Jabloňová, U Soudu, Barvířská, Orlí či Ještědská nebo mateřskou školu Stromovka.

Ivan Langr

Náměstek primátora

Menu