Anna Provazníková

projektová koordinátorka

Narodila se v roce 1989 v Jindřichově Hradci. Vystudovala Gymnázium v Třeboni, kde odmaturovala v roce 2008. Vysokoškolské vzdělání získala na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Studovala také Fakultu humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a Vyšší odbornou školu pedagogickou – Svatojánskou kolej, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci vysokoškolského studia se účastnila pracovní zahraniční stáže v Jihoafrické republice. Z hlediska profesního je jí proto nejblíže oblast sociální a školství, z hlediska osobního ale také kultura a životní prostředí. Krom jiného si klade za cíl přinést nejen do těchto oblastí pohled generace, která se narodila v témže roce, jako svoboda naší země.

Přála by si pomoci dávat lidem naději ve slušnou politiku, která se nestydí za to, že jí pojem morálka není cizí. Ukazovat lidem, že politik nemusí být člověk, který k nim jen řeční od mikrofonu, nýbrž že je člověkem, s nímž se mohou ztotožnit a ideálně se spolu s ním navzájem inspirovat. Člověkem, kterého mohou potkat v tramvaji ověšeného taškami s nákupem, s dětským batohem na rameni, koloběžkou v ruce, s odpadkovým pytlem na ulici stejně jako na jamu po koncertě, na kávě ve Varšavě či na pivu ve Výčepu. Volný čas ráda tráví všude tam, kde je blízko k hudbě, přírodě, zvířatům a inspirativním lidem. Z dob skautingu jí přirostl k srdci folk, který je jejím nejoblíbenějším žánrem dodnes i proto, že si jej také ráda zazpívá a v jehož řadách je nejvíc jejích nejblížších přátel. Její vášní je moderní historie a dlouhá léta se jako dobrovolník aktivně věnovala canisterapii a kynologii.

Hledám způsoby, nikoli důvody

Coby projektová koordinátorka se metodicky podílela na evropském vzdělávacím projektu ve školství, nyní spolupracuje s organizací Post Bellum, kde koordinuje projekty Paměti národa. Především ale člověk s pozitivním pohledem na svět, který se cítí být odpovědnou součástí společnosti. Občansky aktivní je od dob svých vysokoškolských studií v jižních Čechách, odkud pochází. Její cesta do Liberce vedla z rodné Třeboně, přes studia v Českých Budějovicích a Praze až do Liberce, kde se jí zalíbilo natolik, že se zde před devíti lety rozhodla zapustit kořeny a zanedlouho se začít aktivně podílet na občanském životě ve městě. Po dvou letech koordinace občanských aktivit v kraji se rozhodla překročit most z občansky aktivního světa do světa politického, aby mohla myšlenky, pro které se rozhodla být aktivní, pomoci prosadit v konkrétní činy. Od té doby působila jako členka Výboru pro sociální věci a bezpečnost města Liberce v letech 2018-2020 a nadále působí jako členka dozorčí rady Agentury regionálního rozvoje od roku 2019, zastupitelka Libereckého kraje od roku 2020 a členka Výboru sociálních věcí Libereckého kraje od roku 2020.

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel

Programová priorita kandidáta

Bezpečnost | Skloexport

  • Bezpečnost v centru města nechceme řešit jenom restrikcemi, ale hlavně jeho oživením – podpoříme proto kulturní akce, předzahrádky restaurací a kaváren poskytneme zdarma či zvýšíme počet nočních spojů MHD.
  • Převezmeme od státu budovu Skloexportu a ve spolupráci s Libereckým krajem a soukromým sektorem ji přebudujeme na víceúčelové zařízení se zdravotními a sociálními službami.

Anna Provazníková

Projektová koordinátorka

Menu