Čistota a veřejná prostranství města

Zajistíme čistotu a pravidelnou údržbu veřejného prostranství ve všech částech města

Přirozenou potřebou každého člověka je žít v udržovaném, bezpečném a čistém prostředí. Pěkné veřejné prostranství je vizitkou města a jeho obyvatel v očích návštěvníků a turistů.

 • Budeme dbát na důslednou čistotu a úklid města v centru, v městských parcích i v okrajových částech města. Tyto práce zajistí především Technické služby města Liberec a my jejich práci budeme důsledně kontrolovat.
 • Občané Liberce budou moci přes webové stránky nebo mobilní aplikaci (například aplikace Lepší místo) oznamovat problémy s čistotou ve svém okolí.
 • Zlepšíme odvoz tříděného odpadu a odstraníme nedůstojný stav a znečištění na jednotlivých stanovištích.

Zvelebíme městské rekreační lokality

Rozvoji a údržbě míst ve městě určených k oddychu chybí systematická a územně spravedlivě rozdělená péče. Ve spolupráci s občany Liberce určíme lokality s nejpalčivějšími problémy, vyhledáme a propojíme odborníky na danou problematiku a budeme prosazovat a koordinovat efektivní, proveditelná a rychlá řešení nápravy a zlepšení současného stavu oddychových míst ve všech částech Liberce.

 • Ve spolupráci s Teplárnou Liberec odstraníme nevzhledné potrubí parovodů.
 • Ve spolupráci s Libereckým krajem vytvoříme z Nisy skutečný vodní prvek a její koryto zpřístupníme obyvatelům a návštěvníkům Liberce.
 • Ve spolupráci s Povodím Labe a odborníky z Technické univerzity v Liberci připravíme plán na zlepšení kvality vody v přehradní nádrži, který začneme realizovat.
 • Břehy a okraje vodní plochy doplníme vhodným mobiliářem (lavičky, vstupy k vodě, koupací mola).
 • Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec p.o. zajistíme obnovu poničeného mobiliáře a dřevěných schodišť s následnou pravidelnou údržbou
 • Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec p.o. připravíme a uskutečníme plán postupné obnovy lesních cest pro běžce a výletníky na procházkách.
 • Ve spolupráci se sportovními oddíly a pořadateli sportovních událostí v lokalitě Lidových sadů označíme tréninkové i závodní trasy pro rekreační i sportovní běžce a doplníme mobiliářem.
 • Ve spolupráci s Městskými lesy a Lesy ČR vybudujeme naučné stezky, herní a vzdělávací prvky kolem nich.
 • Vypracujeme a prosadíme efektivní plán udržitelné mobility v lokalitě Lidových sadů (dopravní značení, přehledné rozcestníky, zvýšení parkovací kapacity v areálu zchátralého bývalého Lesního amfiteátru.
 • Zasadíme se o další rozvoj sportovně relaxačního areálu formou postupného budování infrastruktury pro větší sportovní a kulturní akce (např. tábořiště se sociálním zázemím, zpevněné plochy pro parkování apod.).
 • Vybudujeme zázemí pro rekreační sportování a relaxaci návštěvníků areálu (např. ohniště, piknikové louky, přístřešky nebo prostor pro fotbal, golf, bruslení či badminton).
 • Z areálu Veseckého rybníka vybudujeme další centrum letní rekreace a přírodního koupání
 • Ve spolupráci s Centrem pro zvířata v nouzi ARCHA, provozujícím útulek pro opuštěná zvířata a stanici pro handicapy, ZO ČSOP Armilária, pečující o přírodně vzácnou lokalitu “Opičák” a Archou 13, stojící za projektem branně – vzdělávacího centra “Muzeum lágrů”, budeme kultivovat území u průmyslové zóny Sever a podporovat oddychově-vzdělávací aktivity v místech, kam tisíce Liberečáků míří především za nákupy a za prací.
 • Stejně jako jiná města, má i Liberec polozapomenuté plácky a zákoutí, kde jsme jako malí čutali do meruny či hráli na schovávanou; vyhledáme je a zkusíme je vrátit do života.
 • Ve spolupráci s Vratislavicemi n. N. budeme rozvíjet lesopark v Zeleném údolí.
 • Zkulturníme zelené plochy za Hokejkou.
 • Ve spolupráci s krajem v rámci kompenzačních opatření vybavíme park pod Makrem.
 • Zlepšíme kvalitu dětských pískovišť a jejich okolí.