Části Liberce a jejich ambasadoři

Výsledky z ankety liberecmastarosti.cz (2650 odpovědí) – názor obyvatel Liberce na jednotlivé body