Bezpečnost města

Zlepšíme pocit bezpečí ve městě

Bezpečnost je velmi frekventované téma při diskuzích s veřejností. Liberec patří mezi velká města a je tak, oproti jiným místům, více zatížen kriminalitou.Některé situace ve městě přímo nesouvisí s kriminalitou, ale spíše s veřejným pořádkem a především s pocitem lidí, že se v dané lokalitě z nějakého důvodu necítí bezpečně. Liberec má nejnižší poměr strážníků MP v přepočtu na počet obyvatel v České republice.

 • Posílíme rozpočet Městské policie tak, aby nedocházelo k odchodům stávajících strážníku a byl posílen nábor nových.
 • Spustíme projekt Bezpečný Liberec – internetové stránky s mapami kriminality a rizikovými místy na území města po vzoru Kolína.
 • Zavedeme mikrotýmy po vzoru Vesce a Doubí v dalších problémových částech města (Městská policie, Policie ČR, terénní pracovník města a asistent prevence kriminality).
 • Posílíme bezpečnost obyvatel v centru města zvýšením přítomnosti městské policie, především na Terminálu Fügnerova.
 • Podpoříme rozšíření a údržbu kamerového systému Městské policie.
 • Budeme podporovat systémové terénní práce města a asistentů prevence kriminality (s primárním zaměřením na všechny části města).

Budeme dohlížet na dodržování veřejného pořádku ve městě

 • Budeme důsledně postihovat porušování veřejného pořádku a městských vyhlášek.
 • Budeme důsledně dohlížet na dodržování zákonů provozovateli hazardních her a udržíme hazard v mantinelech stanovených městskou vyhláškou.
 • Společně s preventivními službami budeme pravidelně vyhodnocovat regulaci a omezování hazardu ve městě.
 • Budeme podporovat rozšiřování aktivit projektu Liberec proti šmejdům.
 • Komise rady města bude styčným místem pro obousměrný přenos informací (asistenti prevence kriminality, městská policie, Policie ČR, vedení města, komise rady).
 • Zavedeme pocitové mapy jako zpětnou vazbu od obyvatel města.
 • Budeme podporovat projekty na prevenci kriminality (podpora volnočasových aktivit pro mládež) .

Posílíme pohotovost jednotek dobrovolných hasičů

 • Budeme modernizovat vybavení hasičských zbrojnic.
 • Podpoříme činnost jednotek sdružení dobrovolných hasičů směřující k práci s mládeží.