Referendum: DALŠÍ DLUHY? NE!

Referendum aneb 5 x NE

MHD pro děti a seniory zdarma

Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?

NE PROTOŽE

 • město by toto stálo více než 40 mil. Kč ročně
 • děti a senioři od 65 do 69 let už mají od 1. 9. 2018 slevu na jízdném 75 % a tuto slevu kompenzuje Ministerstvo financí
 • město by muselo z finančních důvodů téměř zastavit financování oprav silnic a chodníků, zůstalo by pouze záplatování výtluků po zimě

Větší regulace hazardu také v Liberci

Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou hrou?

NE PROTOŽE

 • navrhovaná regulace už byla schválena v zastupitelstvu města
 • větší pozornost je nutno věnovat kontrole dodržování pravidel nastavených pro hazard
 • důležitější je prevence proti hazardu než regulace

Liberecký zámek vykoupit a zpřístupnit

Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?

NE PROTOŽE:

 • náklady na nákup a rekonstrukci budou více než 200 mil. Kč
 • město by muselo například na 4 roky zastavit provoz ZOO Liberec
 • město nemá pro budovy žádné využití

Obnova lesního amfiteátru

Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?

NE PROTOŽE

 • bezhlavá rekonstrukce by město stála více než 20 mil. Kč
 • město by například muselo na 4 roky uzavřít Dům dětí a mládeže Větrník
 • město Liberec má už dostatek kulturních zařízení (např. Lidové sady hned v blízkosti)

Revitalizace Veseckého rybníku

Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?

NE PROTOŽE

 • výkup, rekonstrukce a odbahnění by město stála více než 35 mil. Kč
 • výkup hráze není nutný, rekonstrukci a odbahnění může provést a financovat Povodí Labe
 • město může ušetřené finance investovat na rekultivaci okolí Veseckého rybníka